Partners

Ідею створення путівника стежками Покуття підтримав Український культурний фонд та Державне агентство розвитку туризму України. Саме завдяки їхній підтримці реалізація цього амбітного проєкту стала можливою!


The Ukrainian Cultural Foundation — державна установа, створена у 2017 році. Мета УКФ — сприяти розвитку національної культури та мистецтва у державі, забезпечувати сприятливі умови для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, підтримувати культурне розмаїття та інтегрувати українську культуру у світовий культурний простір.

State Agency for Tourism Development of Ukraine the Agency is responsible for implementation of State policy of tourism development in Ukraine


Городенківська міська рада — територіальна громада в Коломийському районі Івано-Франківської області. Адміністративний центр — місто Городенка.