Chernelytsia CastleYears

XI – XIX ст.

Architectural style

Location

c. Чернелиця

Івано–Франківська обл.

Interesting details


Years of construction
1607 – 1659
Founder
Михайло Юрій Чорторийський
Architect
Unknown
Sculptor
Unknown

Віддаленість до головних доріг, як загальнодержавних, так і обласних, призвела до того, що Чернелиця рідко згадується в туристичних путівниках. Тим не менш, історія покутського селища досить багата на події, а в самому населеному пункті збереглося чимало історичних пам’яток, які варто відвідати. Серед них – давньоруське городище ХІ-ХІХ століть, бастіони та в’їзна вежа замку першої половини XVII століття, руїни римо-католицького костелу 1661 року, залишки каплиці Раціборських середини XIX століття, греко-католицька церква Пречистої Діви Марії 1817 року, руїни єврейської синагоги, рештки австрійських оборонних укріплень з часів Першої світової війни. Наша розповідь буде щодо Чернелецкого замку.

Найперші сліди фортифікацій на території сьогоднішньої Чернелиці окремі історики вишукують ще в документах середини XV століття. Підставою для такого твердження є акт поділу володінь між Михайлом і Яном Бучацькими від 11 травня 1469 року, в якому перелічені покутські й подільські маєтності, разом із «fortalicimus», в тому числі і Чернелиця. Однак конструкція речення та форма, вжита в документі, «з містами, оборонними дворами і селами» дає змогу відносити ці слова не стільки конкретно до Чернелиці, як загалом до всіх перелічених в актовому документі місцевостей. Тому неможливо точно встановити, в якому із зазначених населених пунктів могли бути оборонні двори чи сторожові вежі.

Отже, на цій підставі стверджувати, що в середині XV століття в Чернелиці існували оборонні укріплення у вигляді замку, не можемо. Про ймовірні фортифікації Чернелиці нічого не згадують і інші акти Галицького гродського суду, датовані 1490 ми роками. Так само жодних відомостей про замок не знаходимо і в описах володінь Бучацьких і Язловецьких XVI початку XVII століття, котрим у цей період належала Чернелиця. Як бачимо, збережені джерела не дають можливості датувати початок будівництва Чернелицького замку XV століттям.


В історичній літературі найпоширенішою є теза, за якою замок заклали в перших десятиліттях XVII століття. Щоправда, частина авторів датують цю подію загалом першою половиною XVII століття або, ширше, цілим XVII століттям. Тим не менш, збережені архівні документи уточнюють датування початку будівництва замку. Так, серед актів Галицького земського суду знаходимо скаргу тогочасної власниці Чернелиці Ядвіги Белзецької із Язловецьких на свого зятя, київського воєводу Януша Тишкевича, який у 1636 році вчинив напад та пограбував володіння своєї тещі. Ядвіга скаржилась, що Я. Тишкевич понищив міста Язловець, Городок, Заліщики, а також Чернелицький ключ і «містечко Чернелиця із замком»”. Цей документ є першою відомою на сьогоднішній час письмовою згадкою про замок у Чернелиці. Отже, в 1636 році будівництво фортеці в покутському містечку вже було розпочате. З іншого боку, можна спробувати встановити також нижню межу початку будівництва замку. Як випливає з акту поділу володінь між спадкоємцями великого коронного гетьмана Ієроніма Язловецького, підтвердженого 1622 року, станом на 1607 рік замку в Чернелиці ще не було. Наведені вище джерельні дані дають підстави вважати, що спорудження замку розпочалось між 1607 і 1636 роками.

Дату відновлення будівельних робіт, через брак детальніших даних, пов’язують з часом одруження Михайла і Євфросинії, тобто на початку 1650 року. Тоді було зведено другий ярус в’їзної вежі, на чоловому фасаді якої вміщено чималого розміру кам’яний герб Михайла Чарторийського – Погонь, а на затильному її боці герб Євфросинії – Пілаву. Тоді ж було завершено будівництво куртин, а також північно-західного, південно-східного і південно-західного бастіонів, які, на відміну від північно-східного бастіону, не мали бійниць і були заповнені землею. Можливо, що саме в цей час закінчили й будівництво палацу (розпочате, ймовірно, ще в 1630-х рр.) на замковому дитинці. Що ж до датування завершальної фази зведення фортеці, то в нашому розпорядженні є архівні документи, за якими можна стверджувати, що замок, принаймні основну його частину, закінчили до початку 1659 року. Так в «Інструкції Галицького сеймику послам на Загальний (Вальний) сейм» у Варшаві, датованій 25 лютим 1659 року, у 35-му параграфі зазначено: «Окремо наші пп. посли внесуть інстанцію, зокрема про те що С. Князь Чарторийський п. Воєвода Брацлавський поніс великі видатки на фортифікацію замку в селі Чернелиці, в своїй спадковій місцевості, на фортецю, здавна розпочату і потрібну покутським краям і всій Речі Посполитій, правильно вимурувану і оточену контрвалами, і щоб через це була обдумана компенсація за таку працю і за видатки на перебудову цієї фортеці і за кошти видані на неї, нехай з допомогою конституції наші пп. посли постараються». Отже, Галицький сеймик надав своїм послам інструкцію домогтися від Загального сейму у Варшаві повернення коштів для князя Михайла Чарторийського за будівництво замку в Чернелиці. За наведеним документом можна припустити, що основна частина будівлі станом на 25 лютого 1659 року була завершена. Водночас слова «…фортецю, здавна розпочату…», чітко зазначають достатньо тривалий час будівництва замку.

На жаль, історія не зберегла імені архітектора, під чиїм керівництвом завершувалося спорудження покутської твердині. В історичній літературі знаходимо припущення, що ним міг бути Франческо Коррасіні, який пізніше будував фортецю в Станіславові (сучасний Івано-Франківськ). Підтвердити чи спростувати це унеможливлює брак даних. Проте на підставі збереженої кореспонденції Михайла Чарторийського можна встановити, що архітектор, невідомий на ім’я, який закінчував будівництво замку, залишив службу у князя перед 1661 роком, оскільки того ж року Чарторийський шукав нового будівничого. Після тривалого листування з найвідомішими львівськими архітекторами співпрацювати з Чарторийським погодився геометр єзуїт Войцех Рожевський, під очільництвом якого здійснювалось будівництво костелу св. Михайла в Чернелиці, закладеного в 1661 році й відданого під опіку монахів-домініканців. Що ж до замку, то наразі не володіємо відомостями щодо можливого продовження будівництва після 1659 року. Ймовірно, основна частина будівельних робіт була завершена саме до цього року. Згодом Чернелиця перетворилася на родинну резиденцію Чарторийських на Покутті і залишалася нею до 1690-х років.

Отже, на основі збережених архівних матеріалів підсумовуємо: будівництво замку в Чернелиці було розпочате між 1607 і 1636 роками з ініціативи і на кошти Ядвіги Белзецької із Язловецьких; після розорення Ядвіги Янушем Тишкевичем в 1636 році будівництво фортеці було призупинене через брак коштів; відсутність прямих спадкоємців у Белзецької зумовила перехід Чернелицького ключа разом із незакінченим замком до Станіславських; після одруження Євфросинії Станіславської із Михайлом Єжи Чарторийським в 1650 році розпочався другий етап будівництва замку, завершений князівським подружжям напередодні лютого 1659 року.

Ориганіли взято з сайтів m-a-d-m-a-x та skyscapercity.