Cerkiew Błogosławionego Mikołaja Czarnieckiego

Lata budowy

2004 — 2008

Styl architektoniczny


Lokalizacja

C. Semakowce

Ciekawe szczegóły


Lata budowy
2004 -2008
Założyciel
Nie wiadomo
Architekt
Nie wiadomo
Rzeźbiarz
Nie wiadomo

Cerkiew nosi imię św. Mikołaja Czarnieckiego, pochodzącego ze wsi Semakowce. Od 2014 roku, po konsekracji tego kościoła, część jego relikwii została tu przeniesiona na pobyt stały. Kościół cieszy się dużą popularnością wśród pielgrzymów z całego świata.


Na terenie kościoła św. Mikołaja z Czarnieckiego trwają prace budowlane i wkrótce pojawią się trzy nowe obiekty: otwarta kaplica do nabożeństw plenerowych, Grób Święty, w którym zostanie odtworzone miejsce pochówku Jezusa Chrystusa oraz kaplica liturgiczna.